Het « Rijn-Maas Forum », dat in 2022 van start ging, brengt de politieke, economische en wetenschappelijke spelers van het Rijn-Maasbekken samen, een grensoverschrijdend samenwerkingsgebied dat gebieden in Frankrijk (Grand Est), Duitsland (Rijnvallei), de Benelux en Zwitserland samenbrengt om een Europees thema van gemeenschappelijk belang te bespreken.

Na een eerste editie gewijd aan de uitdagingen van de ontwikkeling van waterstof, een tweede aan de toekomst van transport, komt het Rijn-Maas Forum terug op 25 januari 2024: « De Green Deal, en nu? De bijdrage van circulaire bio-economie en hernieuwbare bronnen. »