Waterstof : op weg naar een co2-vrije toekomst in Europa

4

 

Om zijn doelstelling van klimaatneutraliteit te bereiken, moet Europa zijn energietransitie en de ontwikkeling van waterstof op alle niveaus – regionaal, nationaal en Europees – versnellen. Europa moet ook de samenwerking versterken tussen aangrenzende gebieden die geconfronteerd worden met dezelfde problemen op het gebied van waterstofproductie, -opslag, -vervoer en -verbruik.

Van januari tot juni bekleedt Frankrijk het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (FPEU). Deze strategische periode voor Frankrijk valt voor de Grand Est samen met het Franse voorzitterschap van de « Grande Région », een samenwerkingsgebied dat de Grand-Est met verschillende aangrenzende gebieden associeert (Wallonië, Luxemburg, Saarland, enz.).

Het colloquium « Waterstof: op weg naar een CO2-vrije toekomst in Europa » wordt georganiseerd door de Franse ambassade in België en Grand Est-Europe, een collectief van eenentwintig publieke actoren in Brussel uit de Grand Est Regio (lokale overheden, universiteiten, consulaire kamers). Het wordt georganiseerd in samenwerking met het Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie, de Vertegenwoordiging van de deelstaat Baden-Württemberg bij de Europese Unie en de regio Grand Est, met de steun van de Franse Ambassades in Zwitserland en Duitsland, de Franse Instituten in Luxemburg en Nederland en Campus France.

Concreet zal het evenement gedurende twee dagen plaatsvinden in Brussel:

  • Maandag 16 mei: Het eerste deel zal zich toespitsen op het onderzoeks- en innovatiegedeelte van de Europese waterstofsamenwerking over de grenzen heen;
  • Dinsdag 17 mei: Het tweede deel zal een bredere aanpak hebben, waarbij kwesties in verband met onderzoek, innovatie, overheidsbeleid en economie worden samengebracht.

Gelieve u in te schrijven door onderstaand formulier in te vullen.